POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA POZNANIA

bipgovpl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA przeprowadziło w IV 2019 roku audit w PINB dla Miasta Poznania

Konferencja z okazji dwudziestolecia działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

20 lat nadzoru budowlanego w Polsce i w Poznaniu - geneza powstania i stan obecny

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 roku w zakresie stanu technicznego najstarszych poznańskich kamienic